Gdzie znajdziecie przenośniki Airconveyors®? Tam, gdzie występują:
  • Duże wydajności
  • Długie odcinki transportu
  • Trudny dostęp do przenośników

Airconveyors® znajdują zastosowanie w wielu przemysłach. Transportujemy m.in.:

  • produkty chemiczne
  • cement, zaprawy murarskie, ceramika
  • pasze i karmy dla zwierząt
  • rudy żelaza, miedzi
  • węgiel
  • biomasa
  • gips
 www.deric.pl       statystyka

© 2009 Airconveyors   

przenośnik taśmowy, przenośniki taśmowe, przenośniki taśmowe na poduszcze powietrznej, przenośnik nieckowy, przenośniki
nieckowe, przenośnik zgrzebłowy, przenośniki zgrzebłowe, redler, redlery, Airconveyors International