Korzyści z zastosowania Airconveyors®

  • Transport w zamkniętej pyłoszczelnie obudowie
  • Brak rolek podtrzymujących
  • Większe możliwości pochylenia przenośnika
  • Wyższa prędkość taśmy
  • Cicha praca
  • Większy poziom bezpieczeństwa
  • Bardzo niskie zużycie taśmy
  • Bardzo małe moce napędów (zarówno cięgna jak i wentylatora)
  • Dłuższe odcinki między podporami
  • Brak konieczności budowy podestów wzdłuż całego przenośnika


 

 www.deric.pl       statystyka

© 2009 Airconveyors   

przenośnik taśmowy, przenośniki taśmowe, przenośniki taśmowe na poduszcze powietrznej, przenośnik nieckowy, przenośniki
nieckowe, przenośnik zgrzebłowy, przenośniki zgrzebłowe, redler, redlery, Airconveyors International