Animacja - zobacz jak to dziala

Podstawą naszego rozwiązania jest to, że właściwie taśma sunie na poduszce powietrznej.

Powietrze za pomocą niewielkiego wentylatora jest wtłaczane do strefy nadciśnienia, skąd wydostaje się przez starannie dobrane i precyzyjnie rozmieszczone otwory usytuowane w niecce pod taśmą na całej długości przenośnika.

Dzięki temu zredukowaliśmy ilość elementów ruchomych do niezbędnego minimum oraz co ważniejsze - praktycznie do zera ograniczyliśmy tarcie.

Mniej części ruchomych oznacza mniej przestojów, remontów, energii oraz kosztów związanych z codziennym utrzymaniem ruchu w Państwa firmie.

 www.deric.pl       statystyka

© 2009 Airconveyors   

przenośnik taśmowy, przenośniki taśmowe, przenośniki taśmowe na poduszcze powietrznej, przenośnik nieckowy, przenośniki
nieckowe, przenośnik zgrzebłowy, przenośniki zgrzebłowe, redler, redlery, Airconveyors International